Podmínky užívání - Obchodní podmínky

 1. Smluvní strany

  IT products, s.r.o.
  Sídlo: Táboritská 236, 280 02 Kolín 3
  IČ: 24675245, DIČ: CZ24675245

  Bankovní spojení: 2226097369/0800 (Česká spořitelna)

  Jsme plátci daně DPH. Zapsáni pod spisovou značkou C 165244.
  (dále jen „Poskytovatel“)

  Objednávatel
  Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí objednávatelem každý subjekt, který má přidělené identifikační číslo v ČR (nebo po schválení případu Poskytovatelem rodné číslo, pokud na něj provádí svou živnost) a který si objedná jeden a více placených či neplacených produktů na portálu LehkaVaha.cz (dále jen „Objednávatel“).

 2. Popis služby

  2.1 Registrace do katalogu LehkaVaha.cz
  Registrace na portálu www.lehkavaha.cz (dále jen „Služba“) umožňuje zařazení firemního zápisu do katalogu firem dle informací zadaných a rozsahu, který je určen zvoleným typem registrace. Službu provozuje IT products s.r.o.

  2.2 Provedení registrace
  Registraci může objednávatel provést prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese http://www.lehkavaha.cz/registrace, telefonicky nebo osobně prostřednictvím smluvního obchodního partnera či pracovníka společnosti IT products s.r.o. Registrace do katalogu LehkaVaha.cz je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem, osobně, prostřednictvím smluvního partnera).

  2.3 Trvání služby
  Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 4 pracovních dnů od objednání). Zároveň je v případě objednání placených produktů zaslána faktura, která je splatná do 14ti dnů od data vystavení. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena dle zvoleného typu registrace za 6 nebo 12 měsíců.

  Pokud po vypršení platnosti registrace (ukončení služby) nebude služba prodloužena o další období, bude automaticky dále vedena jako registrace v některé aktuálně nabízené bezplatné variantě. Objednávatel má možnost placenou variantu registrace kdykoli opět znovu obnovit, zadané údaje zůstanou zachovány.

  2.4 Popis typu registrací
  Popis a ceník jednotlivých typů registrací a doplňkových služeb je zveřejněn na adrese http://www.lehkavaha.cz/moznosti-propagace. Úpravy registrací nebo objednávku doplňkových služeb může Objednávatel provádět na adrese http://firmy.lehkavaha.cz.

  Poskytovatel služby si vyhrazuje právo na změnu cen či parametrů jednotlivých typů registrací a doplňkových služeb bez předchozího upozornění. Již zakoupené aktuálně trvající registrace tím nebudou dotčeny.

 3. Odstoupení od smlouvy

  3.1 Poskytovatel služby
  Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání objednávatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení ostatním registrovaným firmám nebo je zneužívá k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení objednávatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

  3.2 Objednávatel
  Pokud má objednávatel aktivní registraci na portálu LehkaVaha.cz, může odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel poruší některý z parametrů uvedených na adrese http://www.lehkavaha.cz/moznosti-propagace pro daný typ registrace a to následujícím způsobem:

  • V případě porušení parametrů pro danou službu je povinen informovat poskytovatele na e-mailové adresu info@lehkavaha.cz a požadovat potvrzení o přijetí.
  • V případě nedodržení ceny při prodloužení služby informovat poskytovatele na e-mailové adresu info@ lehkavaha.cz a požadovat potvrzení o přijetí.

  Poskytovatel má povinnost do 30 dnů od podání této stížnosti registrovaného dodavatele informovat o výsledku. V případě, že bude reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost vrátit část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkovému trvání objednané registrace nebo rozdíl ceny v případě porušení cenové garance) a to při ukončení služby.

 4. Ochrana osobních údajů

  Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem objednávatele jeho osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednávatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu LehkaVaha.cz provozovaných firmou IT products s.r.o. Výše uvedené údaje slouží jako reklamní prostředek pro získání nových zákazníků.

  Poskytovatel služby má právo zasílat objednávateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednávatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

  Po vypršení platnosti registrace objednávatele v systému www.lehkavaha.cz má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud dodavatel nepožádá o jejich výmaz.

  Uchovávané osobní údaje může objednávatel nebo poptávající kdykoli změnit ve správě svého zápisu (registrace) nebo prostřednictvím e-mailu info@lehkavaha.cz.

 5. Závěrečná ustanovení

  Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem objednávatele jeho osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednávatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu LehkaVaha.cz provozovaných firmou IT products s.r.o. Výše uvedené údaje slouží jako reklamní prostředek pro získání nových zákazníků.

  Poskytovatel služby má právo zasílat objednávateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednávatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

  Po vypršení platnosti registrace objednávatele v systému www.lehkavaha.cz má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud dodavatel nepožádá o jejich výmaz.

  Uchovávané osobní údaje může objednávatel nebo poptávající kdykoli změnit ve správě svého zápisu (registrace) nebo prostřednictvím e-mailu info@lehkavaha.cz.